Indmeldelse
Du bliver indmeldt i Stege Roklub ved at henvende dig til et bestyrelsesmedlem eller ved at skrive til kasserer@stegeroklub.dk. Derefter får du en indmeldelsesblanket, som du skal udfylde. Her skriver du under på, at du kan opfylde svømmekravet på 350 meter. Du kan også printe indmeldelsesblanketten ud, udfylde den med blokbogstaver samt tydelig e-mail adresse og aflevere den i roklubben (sort mappe mrk. indmeldelsesblanketter).

Du kan først betragte dig som medlem, når kontingent er betalt.
Indmeldelsesblanket til download og print. (Pdf)

Kontingentbetaling
Kontingentet opkræves én gang årligt og løber fra den 1. juni – 31. maj det følgende år.
Den 31. maj er samtidig sidste indbetalings frist for betaling af kontingentet.

Kontingentsatser (årlig)
Kontinentsatsen fastsættes på den årlige generalforsamling.
I øjeblikket er der følgende satser:
Seniorer DKK 1.000,-
Unge u/25 DKK 500,-
Passiv medlem DKK 250,-

Indbetaling af kontingent
Konto: Reg.nr. 6140. Kontonummer 402 65 12. Husk at angive navn.

Fordele
Som medlem får du adgang til at ro havkajak, turkajak, inrigger og sculler samt outrigger roning. Som medlem bliver du oplært i at bruge de forskellige bådtyper.
Klubben har desuden en kajakpoloafdeling. Kajakpolo foregår udendørs om sommeren og i svømmehallen om vinteren.

Om vinteren rykker vi indendørs, hvor vi dyrker motion i flexhallen.
Hver fredag har roklubben sin egen tid i svømmehallen, hvor vores medlemmer kan øve svømning.

Klubengagement, deltagelse
I Stege Roklub er vi alle frivillige og ingen modtager løn. Alt, hvad der sker i klubben, sker fordi vi hjælpes ad. Derfor kan klubben fungere med det lave kontingent og stadigvæk med et godt tilbud af udstyr.

For at vi fremadrettet kan have en roklub med godt udstyr, kræver det, at alle hjælper med at drive klubben. Der er behov for, at alle deltager i rengøring af klublokale, omklædningsrum og toilet. Det kræver, at alle møder op til arbejdsdage, hvor både og bygninger vedligeholdes og broer lægges ud og tages ind.

For at vi kan blive ved med modtage nye roere, kræver det ro-vagter på fælles ro-dage. Det forventes at alle frigivede roere tager 2 ro- eller bro-vagter i løbet af sæsonen. Som frigivet roer på fælles ro-ture, forventes det, at man tager ansvar for 1-2 ikke frigivede roere på turen og man bidrager til at turen bliver en god oplevelse for alle.

Vi glæder os til at se dig i klubben.