Bliv medlem

Indmeldelse
Du bliver indmeldt i Stege Roklub ved at henvende dig til et bestyrelsesmedlem, eller ved at skrive til kasserer@stegeroklub.dk. Så får du en indmeldelsesblanket, som du skal udfylde. Her skriver du under på, at du kan opfylde svømmekravet på 350 meter. Du kan også printe indmeldelsesblanketten ud og udfylde den med blokbogstaver og tydelig email adresse og aflevere den i roklubben (sort mappe mrk. indmeldelsesblanketter).

Du kan først betragte dig som medlem når kontingent er betalt.
Indmeldelsesblanket til download og print. (Pdf)

Kontingentsatser (årlig)
Kontinentsatsen fastsættes på den årlige generalforsamling. Kontingentet opkræves en gang årligt og løber fra den 1. juni – 31. maj.
Den 31. maj er samtidig sidste indbetalings frist for betaling af kontingentet.

Seniorer DKK 1.000,-
Unge u/25 DKK 500,-
Passiv medlem DKK 250,-

Indbetaling af kontingent
Konto: Reg.nr. 6140. Kontonummer 402 65 12. Husk at angive navn.

Fordele
Som medlem får du adgang til at ro havkajak, turkajak, inrigger og sculler samt outrigger roning. Som medlem bliver du oplært i at bruge de forskellige bådtyper.
Klubben har desuden en kajakpoloafdeling. Kajakpolo foregår udendørs om sommeren og i svømmehallen om vinteren.

Om vinteren rykker vi indendørs, hvor vi dyrker motion i flexhallen.
Og hver fredag har roklubben sin egen tid i svømmehallen, så vores medlemmer kan øve svømning.

search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close